Garantie en reparatie

Mijn artikel vertoont gebreken. Wat kan ik doen?

Oeps, dat is niet de bedoeling. Dit lossen wij graag voor jou op. Neem conact op via onze klantenservice en we zullen dit zo snel mogelijk verhelpen.

Lovewinkel garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door Lovewinkel geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties.

Op de goederen zijn de wettelijke garantierechten van toepassing waarop door u als koper in voorkomende gevallen een beroep kan worden gedaan. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie:

Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor uw rekening Mocht een artikel toch defect zijn of u het door u besteld artikel functioneert niet/niet goed, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice voor de aanvraag van een garantieformulier.

Stuur het defecte artikel zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na toekenning van het garantieformulier naar ons op. Voeg een kopie van uw aankoopbewijs toe.

Defecte retouren zonder garantieformulier of een niet volledig ingevuld garantieformulier worden niet in behandeling genomen en het artikel wordt op uw kosten naar u retour gezonden

Cookie informatie | Privacybeleid | Disclaimer | Algemene voorwaarden