Betalen

Hoe kan ik mijn bestelling betalen?

Je kunt je bestelling op de volgende manieren betalen:

Vooruitbetaling

Vooruitbetaling is veilig en prive. Betaal je bestelling vooruit op onze bankrekening en ontvang je bestelling zo snel mogelijk. Vooruitbetaling is de goedkoopste manier van betalen. Ook worden je gegevens dan niet via een betaalpartner gedeeld.

Betalingen kun je onder vermelding van het ordernummer overmaken naar:

Bankrekening nummer : NL61RABO0396826830
Op naam van : Lovewinkel

Ideal

Betaal je bestelling gemakkelijk met Ideal via jouw vertrouwde internetbetaalomgeving. Bovendien is het veilig omdat je de betaling moet bevestigen met jouw elektronische handtekening. Bij het retourneren van artikelen wordt je terugbetaling automatisch geregeld.

In gebreke blijven

De aan u geleverde goederen blijven eigendom van Lovewinkel totdat u de volledige koopprijs heeft voldaan. U dient deze te hebben voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

Natuurlijk hopen wij dat het nooit zal voorkomen, maar mocht u achter gaan lopen met betalen dan hebben wij het recht om u, zoals omschreven in Artikel 15 lid 4 van de Algemene voorwaarden Thuiswinkel, na aangemaand te zijn, kosten in rekening te brengen conform WIK 14 dagen na die ingebrekestelling

Tevens bent u een rentevergoeding van 1,95% per maand verschuldigd over het volledige openstaande saldo.

Als Lovewinkel de vordering wegens niet-betaling over moet dragen aan een incassobureau, wordt het orderbedrag (opgehoogd met de rentevergoeding) bij overdracht door het incassobureau verhoogd conform bovenstaande tabel met een minimum van € 50,00. Tevens wordt dan het totale openstaande bedrag in rechte opeisbaar.

Het totale openstaande bedrag wordt eveneens direct opeisbaar, als u als koper bewust onjuiste informatie hebt gegeven om een bestelling geleverd te krijgen, terwijl u deze beslist niet zou hebben gekregen als u aan ons de juiste informatie had verstrekt.

* Genoemde bedragen en percentages zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

Cookie informatie | Privacybeleid | Disclaimer | Algemene voorwaarden